Statybos žemės ūkio paskirties sklype - kada galima statyti naują pastatą?

09/13/2023

Statybos žemės ūkio paskirties sklype dažnai kelia daug klausimų. Statybos inspekcija komentuoja, kada tokiame sklype galima statyti naują pastatą.

Įsigijus sodybą žemės ūkio paskirties sklype dažnai kyla klausimų dėl naujo gyvenamojo namo statybos buvusio vietoje. Naujo statinio statyba toje pačioje vietoje galima tuo atveju, jeigu senasis statinys būtų nugriautas ir išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro, o naujo pastato statyba nugriauto pastato vietoje yra galima pagal galiojančius teisės aktus. Taip pat svarbu žinoti, koks žemės sklypo naudojimo būdas, ar žemės sklype yra ūkininko sodyba, kokie teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, ar teritorijai nustatytos ir kokios specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios taikytinos konkrečiam žemės sklypui ir pan.

Bendruoju atveju Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo:

  • naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;
  • laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų.

To paties įstatymo 21 straipsnio 11 punkte nurodyta, jog žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus.

Žemės įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės ūkio paskirties žemė, atsižvelgiant į žemės savininkų, kitų naudotojų ir visuomenės interesus, tvarkoma pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus: tikslinamos esamų ūkių žemės valdų ribos; formuojamos naujos ūkių žemės valdos; statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi ūkiniai statiniai, tiesiami keliai su tvirta danga; įrengiami tvenkiniai; sodinamas miškas; žemės ūkio naudmenomis paverčiami miškai, pelkės ir krūmai bei kitos ne žemės ūkio naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemėje kitų įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis gali būti statomi statiniai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Statybos įstatymu. Svarbu žinoti, kad ūkininko sodyba – nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.

Nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Taigi dėl leidimo statyti naują statinį (gyvenamąjį namą) turite kreiptis į savivaldybės administraciją, tos teritorijos, kurioje planuojate vykdyti statybos darbus.

Informuojame, jog parengus statinio projektą (pagal Statybos įstatymo 24 straipsnį), prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) pateikiamas per statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą "Infostatyba".

Bendruoju atveju Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kokie dokumentai pateikiami SLD gauti (išskyrus šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą dokumentą).

Pažymėtina, jog norint statyti (atkurti) ūkininko sodybą, tai galima daryti tik žemės sklype, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio (žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai), ir kuris yra ne mažesnis kaip 0,5 hektaro. Žemės ūkio paskirties sklype galima statyti ūkininko sodybą ir kelis pagalbinio ūkio pastatus.

Norint gauti leidimą statyti, reikia būti ūkininku (turėti ūkininko pažymėjimą).

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija